Kørekort
forløb & oversigt

Kørekort, forløb & oversigt

Oversigt

Formålet med denne side er at eleven har det fulde overblik over kørekort forløbet og dets indhold.
Den Lokale Trafikskole har til sine elever udarbejdet hjælpeseddel til den praktiskprøve, som kan downloades her: Kontrol af køretøj.

 • Gratis intro
 • Uddannelsens formål og indhold
 • Krav til teoriprøve og praktisk prøve
 • Undervisningens gennemførelse i køreskolen.
 • Udlevering af elevmateriale.
 • Sammenhæng mellem teori og praktik, lektionsplanen.
 • Betjeningsudstyr og instrumenter
 • Lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr
 • Køretøjets dokumenter
5%
 • Køretøjers manøvreegenskaber (generelt)
 • Forskellige køretøjers manøvreegenskaber
 • Trafikantadfærd, opfattelse og reaktion
 • Syn og bevægelse
 • Bedømmelse af hastighed og afstand
 • Lovbestemmelser om køreevne og helbred
 • Andre trafikanters adfærd
 • Bedømmelse af andre trafikanter
 • Egne holdninger og adfærd
 • Risikoforhold ved vejene
10%
 • Betjeningsudtyr og instrumenter
 • Forberedelse til kørsel
 • Igangsætning og standsning
 • Kørsel i otte tal.
 • Forlæns og baglæns kørsel med målbremsning
 • Baglæns kørsel med svingning
 • Forlæns og baglæns slalom
 • Parkering ved vejkant
 • Kørsel i 2 gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden blokade
 • Vending
 • Parkering i båse
 • Repetition af øvelser efter elevens individuelle behov.
15%
 • Grundregler for bilkørsel
 • Anvisninger for færdslen
 • Sikker og uhindret afvikling af færdslen
 • Igangsætning og standsning ved kørebanekant.
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending og baglænskørsel
 • Evaluerende teoriprøve
20%
 • Igangsætning og standsning ved kørebanekant
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending og baglænskørsel
25%
 • Kørsel forbi holdende og gående m.v.
 • Møde
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder
30%
 • Kørsel forbi holdende og gående m.v.
 • Møde
 • Kørsel foran eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder
35%
 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeudkørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds
 • Evaluerende teoriprøve
40%
 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeudkørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds
45%
 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeud kørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds
 • Udvidet øvelse
50%
 • Vejenes sikkerhedsmæssige udformning
 • Risikoforhold ved vejene
 • Kørsel i rundkørsel
 • Kørsel på motorvej og motortrafikvej
 • Kørsel ved siden af andre
55%
 • Fremkørsel mod vejkryds
 • Ligeudkørsel i vejkryds
 • Højresving i vejkryds
 • Venstresving i vejkryds
60%
 • Motorvej & Motortrafikvej
 • Repetition af lektioner
65%
 • Standsning og parkering
 • Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt
 • Kørsel i tunnel
70%
 • Kørsel ved siden af andre
 • Standsning og parkering
75%
 • Kørsel i mørke og lygtetændingstiden i øvrigt.
 • Kørsel i tunnel
80%
 • Særlige risikoforhold i trafikken
 • Egne holdninger og adfærd
 • Betingelser for at få kørekort
 • Teori- og køreprøvens gennemførelse
 • Lovbestemmelser om kørekort
 • Evaluerende teoriprøve
85%

Husk at medbringe:

 • Lektionsplanen (Alle lektioner skal være underskrevet af teorilæreren og kørelæreren på både lektionsplanen og ansøgningen)
 • Ansøgning om kørekort
 • Afhent dine papir 7 dage før prøven, ellers afmeldes prøven
90%
 • Vejgreb og belæsning.
 • Hastighed, bremselængde,
 • Centrifugalkraft og vejgrebets udnyttelse
 • Hindringer på kørebanen
 • Genvindelse af vejgreb efter udskridning
 • Bevare herredømmet efter kørsel ud/ ned over høj vejkant

Husk at medbringe:

 • Medbringe ansøgningen om kørekort
 • Lektionsplanen
 • Det er eget ansvar et have modtaget teknisk lektion 8 inden kursus start
 • Medbringe godkendelse fra kørelæreren samt evt. køreprøve bestillingen
95%

Husk at medbringe:

 • Ansøgning om kørekort
 • Lektionsplanen
 • Gyldig legitimation (Pas eller Sundhedskort)

Tillykke med kørekortet ????

100%